Loading...

College Prep

College test prep

Chương trình College Prep bao gồm các khóa học ACT & SAT Test Prep, Advanced Reading & College Prep Writing, nhằm trang bị bộ kiến thức và kĩ năng thiết yếu giúp học sinh đạt điểm cao trong 2 kì thi quan trọng ACT & SAT, chuẩn bị cho việc xin học bổng và nhập học ở các trường trung học & đại học Mỹ

ACT &  SAT Test Prep

Trang bị cho học sinh vốn kiến thức & kỹ năng đầy đủ để hoàn thành thật tốt bài thi. Bên cạnh đó, học sinh sẽ được cung cấp một tài khoản cá nhân để tiếp cận các bài thi thử & các nội dung ôn tập cần thiết, giúp các embứt phá trong các kỳ thi quan trọng này

Advanced Reading

Bài thi đọc hiểu & trả lời câu hỏi chiếm hơn 50% điểm số trong 2 kì thi SAT & ACT. Do đó, chương trình Advanced Reading tập trung hướng dẫn học sinh các chiến lược cải thiện tốc độ & kĩ năng đọc hiểu cũng như trả lời câu hỏi. Giúp các em tự tin và hoàn thành tốt 2 kỳ thi quan trọng này.

College Prep Writing

College Prep Writing trang bị cho học sinh kỹ năng viết luận chuyên sâu để hoàn thiện bài luận trong 2 kì thi SAT & ACT, cũng như các bài luận xin học bổng tại những trường đại học danh tiếng, đồng thời xây dựng nền tảng cho việc học tập và nghiên cứu tại các trường trung học, cao đẳng & đại học sau này.