Loading...

Quỳnh Nhi

học viên lớp Robotics

Quỳnh Nhi

Hôm đầu tiên đi học, phải lên thuyết trình trước cả lớp, con mắc cỡ lắm chẳng biết nói gì, nhưng giờ thì quen rồi. À, con thích nhất là được học với thầy Ben (Ben là tên gọi thân mật mà cả lớp dành cho thầy Quang)