Loading...

Nhân viên học thuật – Môn Toán

Responsibilities

 • Giảng dạy các lớp Toán Tư Duy Sylvan tại trung tâm
 • Tham gia xây dựng chương trình Toán Tư Duy Sylvan

Job description

Giảng dạy

 • Giảng dạy Toán Tư Duy Sylvan;
 • Chuẩn bị các tài liệu và đạo cụ theo yêu cầu dựa trên kế hoạch hàng tuần, hàng tháng; kiểm kê và kiểm soát tất cả các thiết bị và tài liệu dùng để giảng dạy;
 • Tương tác và tư vấn cho học sinh và phụ huynh với các kiến thức từ các chương trình đào tạo do Trung tâm thực hiện cho giáo viên;
 • Kiểm tra và đánh giá các bài tập ở lớp và bài tập về nhà của học sinh, trao đổi với phụ huynh sau mỗi giờ học qua sổ liên lạc hoặc khi cần;
 • Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các học sinh và phụ huynh;
 • Duy trì kỷ luật trong lớp học;
 • Tạo không khí giảng dạy sôi động;
 • Tư vấn và giải quyết các thắc mắc của học sinh/ phụ huynh về vấn đề học tập.

Xây dựng chương trình:

 • Hỗ trợ thực hiện chương trình dạy mẫu theo kế hoạch của phòng Marketing;
 • Hỗ trợ chuẩn bị học cụ/ học liệu;
 • Đảm bảo tất cả các hoạt động liên quan đáp ứng các giá trị và kỳ vọng của các chương trình và của công ty.
 • Tìm kiếm thông tin phản hồi, phản ánh và hành động theo thông tin nhận được để phát triển chuyên môn; tham gia các hoạt động đào tạo; học hỏi và chia sẻ kiến thức trong team một cách hiệu quả.
 • Các trách nhiệm khác theo yêu cầu của người giám sát / quản lý.

Requirements:

 • Cử nhân chuyên toán (sư phạm tiểu học, toán tiểu học)
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong giảng dạy Toán tiểu học; Kinh nghiệm giảng dạy chương trình Toán quốc tế là một lợi thế.
 • Có kỹ năng giảng dạy thu hút, sẵn sàng áp dụng phương pháp giảng dạy của Sylvan;
 • Đam mê với việc đào tạo và giáo dục thiếu nhi, rèn luyện và phát triển các phương pháp giảng dạy hiện đại;
 • Kỹ năng quản lý lớp tốt;
 • Tiếng Anh tốt;
 • Năng động và sáng tạo
 • Làm việc theo lịch giảng dạy, dựa trên danh sách phân công được định trước bởi Trưởng bộ phận.
 • Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh.

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA SYLVAN LEARNING VIỆT NAM