Loading...

Web Developer

Nhiệm vụ/ Trách nhiệm chính

 • Lập trình, phát triển, quản lý và vận hành website trong WordPress & PHP
 • Phân tích các yêu cầu, viết thông số kỹ thuật, cải thiện UI / UX, thiết kế cơ sở dữ liệu & mã hóa
 • Phát triển chức năng mới
 • Tối ưu website để tạo thêm liên kết và tăng thứ hạng của trang web
 • Phát triển các mẫu bố cục trang web được phê duyệt
 • Thay đổi trang web và cập nhật thông tin hiện tại trên các trang web theo quy định
 • Kiểm tra website về chức năng và theo yêu cầu của người dùng
 • Đảm bảo tính bảo mật của web
 • Quản lý dự án SEO với bên thứ ba
 • Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên

Yêu cầu Học vấn và Kinh nghiệm/ Đặc tính

Học vấn/ Education 

Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng hoặc tương đương, tốt nhất là trong lĩnh vực CNTT hoặc kỹ thuật liên quan.

Kỹ năng & Kinh nghiệm/ Skills  & Experience

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với PHP / WordPress
 • Kiến thức tốt về SEO
 • Kiến thức và kinh nghiệm vững chắc về HTML, CSS, JavaScript.
 • Tạo các trang web HTML đáp ứng từ các thiết kế trực quan.
 • Kiến thức tốt về MySQL
 • Kinh nghiệm quản lý trang web, lưu trữ, tên miền
 • Trải nghiệm với Bootstrap CSS Framework
 • Có kinh nghiệm trong việc phát triển trang web có mục đích
 • Tiếp thị qua email mạnh mẽ là một lợi thế
 • Kiến thức tốt về khả năng tương thích đa nền tảng / trình duyệt chéo.
 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Cởi mở và sẵn sàng tìm hiểu các khái niệm / công nghệ mới

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA SYLVAN LEARNING VIỆT NAM