Mai Diệu Linh

Em rất thích mô hình học Active Learning, cách học chủ động này đã giúp em rất nhiều trong kỹ năng Speaking & Writing, thêm nữa sự chỉ bảo tận tình của các giáo viên ,đặc biệt nhờ thầy Peter Thompson encourage mà kỹ năng Speaking của em lên được 7.5 Mai Diệu Linh là […]