Nguyễn Vũ Đình Hiển

Thank you so much for my wonderful result of IELTS overall 6.0: Listening 6.0 – Reading 5.5 – Writing 6.0 – Reading 5.5. Nguyễn Vũ Đình Hiển là Học viên của Sylvan Learning Nguyễn Văn Cừ; học sinh lớp 11, thi IELTS ngày 17.07.2014 “Thank you so much for my wonderful result of IELTS overall 8.0: […]