Trần Ngọc Quỳnh Như

Xin báo để trung tâm cùng vui với gia đình là cháu Như đã đạt được 7.0 ( Listening : 7.5 , Speaking 6 , Reading : 7.5 , Writing 6.5 va Overall 7.0 ) trong kỳ thi IELTS ngày 6-9 ở Hội đồng Anh . Thành thật cảm ơn sự tiếp thu ý kiến […]