Lê Xuân Trường

AMA HAI PHONG XUAN TRUONG

Lê Xuân Trường là học viên của Sylvan Learning Hải Phòng, tham gia khóa học TOEIC đảm bảo 600 điểm. Xuân Trường đã đạt điểm số 725 điểm trong kỳ thi Toeic Quốc tế tháng 5/2015.Lê Xuân Trường là học viên của Sylvan Learning Hải Phòng, tham gia khóa học TOEIC đảm bảo 600 điểm. Xuân Trường […]