Nguyễn Đức Huy

Em tên là Nguyễn Đức Huy. Em tham gia khóa học Real Toeic từ tháng 8/2014 – 12/2014. Cuối tháng 12/2014, em đã tham gia kì thi Toeic Quốc Tế và đạt số điểm 855/990. Em rất bất ngờ với số điểm cao như vậy. Nguyễn Đức Huy là học viên của Sylvan Learning Nguyễn […]