Hoàng Thụy Đan Thanh

Dan Thanh

Hoàng Thụy Đan Thanh thi ngày 21/5 đạt IELTS 7.0Hoàng Thụy Đan Thanh là học viên của Sylvan Learning Trương Định, thi IELTS ngày 21/5/2016 (R: 7.5 – L: 6.5 – W: 6.0 – S: 7.0 – Overall: 7.0) “Fortunately, I’ve got IELTS band 7.0 after a year studying at Sylvan Learning. Thank you a […]