NHỮNG CÂU NÓI ‘BÓNG GIÓ” TRONG TIẾNG ANH (PHẦN 2)

Tiếp tục khám phá xem bạn đã biết những câu nói “nghĩa đen một đằng nghĩa bóng một nẻo” trong Tiếng Anh chưa nha. Tiếp tục khám phá xem bạn đã biết những câu nói “nghĩa đen một đằng nghĩa bóng một nẻo” trong Tiếng Anh chưa nha. 6. To have a cast-iron stomach – […]