Thảo An

Thao An

Thảo An thi ngày 10/9 (R: 7.5 – L: 8.5 – W: 6.5 – S: 6.5 – Overall: 7.5)Nguyễn Minh Thảo An là học viên của Sylvan Learning Trương Định, thi IELTS ngày 10/9/2016. Xuất phát từ IELTS 4.5, sau 1 năm học tại Sylvan Learning, bạn đã xuất sắc đạt IELTS 7.5. “Dear all […]