Phạm Quỳnh Anh

AMA HAI PHONG PHAM QUYNH ANH

Phạm Quỳnh Anh học viên Sylvan Learning Hải Phòng đã đạt được kết quả Toeic 800 điểm vào 24/11/2014Phạm Quỳnh Anh học viên Sylvan Learning Hải Phòng đã đạt được kết quả Toeic lên đến 800 điểm vào 24/11/2014 !!! Ban đầu Quỳnh Anh chỉ mong muốn đạt được 700 điểm thi Toeic sau khi […]

Bùi Minh Hoàng

Bui Minh Hoang

Bạn Bùi Minh Hoàng- học viên Sylvan Learning Phan Đăng Lưu qua kì thi IELTS 8/10/2016 vừa qua. Bạn đã đạt được số điểm là 6.0Bạn Bùi Minh Hoàng là học viên Sylvan Learning Phan Đăng Lưu qua kì thi IELTS 8/10/2016 vừa qua. Bạn đã đạt được số điểm là 6.0.