Cho con học STEM từ nhỏ – đầu tư bền vững cho tương lai

hoc-stem-tu-nho-dau-tu-ben-vung-tuong-lai

Học STEM từ nhỏ giúp học sinh tiếp cận với các kiến thức về kỹ thuật, công nghệ, bồi dưỡng niềm đam mê khoa học từ nhỏ và rèn các kỹ năng mềm cần thiết của thế kỷ 21. STEM – viết tắt của Science, Technology, Engineering & Math, nhằm trang bị cho người học […]

Làm thế nào để khuyến khích con thực hành

khuyen-khich-con-thuc-hanh

Học kiến thức kết hợp với thực hành đang là một xu hướng giáo dục tiên tiến và phổ biến ngày nay. Những môi trường giáo dục hiện đại rất đề cao việc khuyến khích học sinh thực hành vì nó đem lại hiệu quả tiếp thu cao hơn cách học truyền thống. Những phương […]