PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VẼ TRANH CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHO BÉ

cuoc-thi-ve-tranh-ve-uoc-mo-xanh

Để giáo dục, nâng cao nhận thức của trẻ em về thiên nhiên, tình yêu với rừng xanh và bảo vệ đa dạng sinh học, dự án Eco Green Saigon thuộc chủ đầu tư Xuân Mai Sài Gòn, tổ chức phi chính phủ Save Vietnam’s Wildlife (Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt […]