Giải toán Khối lượng và Thể tích

Từng bước một, trẻ sẽ được thực hành giải quyết các bài toán về tính toán khối lượng và thể tích. Đồng thời, trẻ sẽ được thỏa sức sáng tạo bằng những hình ảnh, con số và từ ngữ để trình bày lời giải của mình cho từng vấn đề. Animals at Zoo hứa hẹn […]