Số âm

số âm nhiệt độ

Trong toán học, số dương và số  âm ở hai trạng thái đối lập nhau, đồng thời có những tính chất cũng sẽ trái ngược nhau. Sau đây là những hoạt động toán tư duy lớp 4 giúp trẻ luyện tập thêm số âm. Khái niệm và Kỹ năng Số âm (Negative number) là số […]