Tuyển dụng nhân viên

Bussiness development executive

Main Purpose of the Job:

Responsible for developing accounts (company) through business development. Also in charge of looking for bringing opportunities and for managing the full negotiation and close process with clients from start through to finish.

 

Main Responsibilities/ Key Accountabilities

 • Finding new prospect clients, from initial contact through to closure.
 • Dealing with corporate clients face to face, over the phone or via email.
 • Consulting the clients who will decide to enroll the in-house course for their staff.
 • Contacting prospective companies and making the presentation for them.
 • Achieving all revenue targets & objectives.
 • Working closely with Academic Dept. and HR for detailed requirement or sales activities.
 • Reporting business trends and performance to CEO.
 • Developing & maintaining successful business relationships with all clients.
 • Developing a full understanding of the market and competitors.
 • Following the new process.

 

Qualification and Experience Requirement/ Specifications

 • University Degree or equivalent.
 • Having 2 + years in this field.
 • Negotiation skill.
 • Excellent communication skills.
 • Time management skill and strong attention to detail.
 • Ability to present, discuss and propose the programs for the clients.
 • Problem-solving and analytical skills to interpret sales performance.
 • Ability to prioritize workload, work effectively under pressure and to tight deadlines.

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA SYLVAN LEARNING

Vị trí ứng tuyển

Bussiness development executive

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn