CAO MINH NGỌC

Học viên Cao Minh Ngọc, học viên của Sylvan Learning Hải Phòng. Bạn đã xuất sắc đạt được điểm số IELTS 6.5 vào 1/11/2014.Học viên Cao Minh Ngọc, học viên của Sylvan Learning Hải Phòng. Bạn đã xuất sắc đạt được điểm số IELTS 6.5 vào 1/11/2014.

Sylvan Learning HẢI PHÒNG- CAO MINH NGỌC

 

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM