CAO MINH NGỌC

Nội dung

Học viên Cao Minh Ngọc, học viên của Sylvan Learning Hải Phòng. Bạn đã xuất sắc đạt được điểm số IELTS 6.5 vào 1/11/2014.Học viên Cao Minh Ngọc, học viên của Sylvan Learning Hải Phòng. Bạn đã xuất sắc đạt được điểm số IELTS 6.5 vào 1/11/2014.

Sylvan Learning HẢI PHÒNG- CAO MINH NGỌC

 

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn