Cao Quỳnh Anh

Nội dung

Cao Quỳnh Anh học viên Sylvan Learning 3 tháng 2. Với số điểm IELTS 8.0 trong đó Reading đạt số điểm tuyệt đối là 9.0. Ngoài ra Listening 8.5 – Writing 7.0 – Speaking 7.5.

Cao Quỳnh Anh học viên Sylvan Learning 3 tháng 2, đợt thi tháng 10 năm 2016 với số điểm IELTS 8.0 trong đó Reading đạt số điểm tuyệt đối là 9.0. Ngoài ra Listening 8.5 – Writing 7.0 – Speaking 7.5.

cao quynh anh2

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn