Đỗ Việt Phương Trinh

Nội dung

Đỗ Việt Phương Trinh  – Sylvan Learning Đà Nẵng.

Với điểm thi IELTS đầu vào là 6.0. Sau một tháng học tại trung tâm đã đạt được kết quả khá cao là 7.5

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn