Đoàn Thị Hoài Phương

Nội dung

Bạn Đoàn Thị Hoài Phương đến từ Sylvan Learning Huế tham gia khóa học TOEIC Basic – đảm bảo 450 điểm . Bạn đi thi và đã đạt 535/990 và 27/9/2016Bạn Đoàn Thị Hoài Phương là học viên của Sylvan Learning Huế. Bạn đã tham gia khóa học TOEIC Basic – đảm bảo 450 điểm . Bạn đi thi và xuất sắc vượt 85 điểm, đạt 535/990 vào 29/7/2016.

ama huế- hoài phương

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn