Giang Hoàng My

Nội dung

I am Giang Hoang My, student at Sylvan Learning for 2 month. I just get my IELTS score of 6.5.
The result of IELTS that I got is not really high but I was still happy because I only spent 2 months for it. I used only 1/3 the time that I was supposed to study.

Giang Hoàng My là học viên của Sylvan Learning Trương Định; thi IELTS 6.5 ngày 30.09.2014 sau 2 tháng luyện thị tại Sylvan Learning.

“Dear Sylvan Learning staffs and instructors,

I am Giang Hoang My, student at Sylvan Learning for 2 month. I just get my IELTS score of 6.5.
The result of IELTS that I got is not really high but I was still happy because I only spent 2 months for it. I used only 1/3 the time that I was supposed to studied. I have too little time to prepare for the test because I need the degree to attend to university. Thank to Sylvan Learning I can practice my speaking skill with native speakers and improve it. Thus, Sylvan Learning learning method helped me to study more effectively and faster. Because of the limit of time everybody spent more times to take care of me. All of the skills I need for the IELTS test get better after only 2 months. Moreover, Sylvan Learning gave me many support and good advises in my social skill.

Once again, I want to thank you really much for these 2 months .I hope that Sylvan Learning will get more successes in the future.”

Giang Hoang My

30th September 2014

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn