Giáo dục STEM là gì? Mục tiêu áp dụng mô hình giáo dục STEM

giáo dục STEM là gì? Mục tiêu áp dụng mô hình giáo dục STEM

Nội dung

Mô hình giáo dục STEM được áp dụng phổ biến trong quá trình học tập của trẻ trên nhiều quốc gia khác nhau. Vậy giáo dục STEM là gì, hãy cũng Sylvan Learning Việt Nam tìm hiểu nhé!

Giáo dục STEM là gì?

STEM là từ viết tắt của Science (khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Mathematics (Toán học). Giáo dục STEM là một cách tiếp cận liên môn trong đó các khái niệm học thuật được kết hợp với các bài học thực tế. Học sinh áp dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để kết nối giữa lớp học và thế giới xung quanh.

Các hoạt động STEM được thiết kế để cải thiện cách học sinh hiểu và ứng dụng khoa học. Giáo dục STEM thường tập trung vào học tập dựa trên dự án trong lớp học. Các dự án và hoạt động kết hợp công nghệ để nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học và chuẩn bị cho học sinh vào các lớp học trong tương lai.

Vai trò của giáo dục STEM: Vì sao giáo dục STEM quan trọng?

Vai trò của giáo dục STEM gắn liền với những tiến bộ khoa học và công nghệ của xã hội. The National Science Foundation (Tổ chức Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ) khẳng định rằng học sinh sẽ cần một nền tảng vững chắc về các môn học STEM để thành công trong thời đại thông tin.

Giáo dục STEM và ứng dụng công nghệ cho phép mọi học sinh sử dụng khả năng sáng tạo và phát triển các kỹ năng tư duy phản biện của mình. Lợi ích của giáo dục STEM to lớn đối với học sinh ở mọi lứa tuổi và thành phần lao động xã hội. Đặc biệt khi những năm gần đây, các quốc gia đã có nhiều sáng kiến ​​nhằm đưa thêm nữ giới và những nhóm thiểu số vào công tác trong các lĩnh vực giáo dục STEM.

Học sinh bị ADHD (Rối loạn tăng động và giảm chú ý) và các vấn đề tương tự khác cũng có thể trải nghiệm các lợi ích của giáo dục STEM. Chẳng hạn như khả năng hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp, dài liên quan đến các dự án lập trình máy tính hoặc robot. Giáo dục STEM có xu hướng bao gồm các hoạt động thực hành đòi hỏi tư duy sáng tạo, một môi trường rất phù hợp cho học sinh ADHD.

Mục tiêu áp dụng mô hình giáo dục STEM

mô hình giáo dục stem

Mục tiêu áp dụng mô hình giáo dục STEM là để mang đến các lợi ích giáo dục STEM phổ biến ở diện rộng giúp trẻ được trang bị đầy đủ cho môi trường làm việc STEM trong tương lai. Trẻ học STEM để xây dựng các kỹ năng STEM như kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng chuyên ngành STEM, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, tư duy độc lập, kỹ năng giao tiếp, trình độ kỹ thuật số / năng lực số.

Như vậy, mô hình giáo dục STEM xây dựng kỹ năng STEM cho trẻ thông qua:

Thúc đẩy thái độ học tập tích cực ở trẻ

Việc chia nhỏ bài giảng với thời gian hợp tác, trao đổi ngắn dẫn đến thời gian giảng bài ít hơn một chút nhưng lại thu hút sự chú ý của học sinh. Trong quá trình dạy học STEM, giáo viên đảm bảo rằng học sinh thực hiện công việc liên quan đến trí óc như việc sắp xếp tài liệu, giải thích, tóm tắt và tích hợp tài liệu đó vào các hệ thống khái niệm.

Thêm vào đó, các em học sinh thường có khả năng tiếp thu khác nhau, phong cách học tập khác biệt. Phương pháp giáo dục STEM đảm bảo rằng mọi học sinh đều có cơ hội tham gia tích cực vào việc học, theo cách phù hợp nhất. Ngoài ra, việc lắng nghe các cuộc thảo luận của học sinh có thể giúp giáo viên nắm chắc về mức độ hiểu biết của học sinh về các khái niệm và tài liệu được giảng dạy.

Tạo ra các nhóm học tập hợp tác chính thức cho trẻ tham gia

Các nhóm học tập hợp tác chính thức được giao các nhiệm vụ phức tạp hơn và thường cần nhiều thời gian trao đổi hơn. Có 5 yếu tố quan trọng để thúc đẩy thành công các nhóm học tập hợp tác chính thức: sự phụ thuộc lẫn nhau, thúc đẩy tương tác mặt đối mặt, trách nhiêm cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và xử lý – duy trì nhóm.

Mô hình giáo dục STEM giúp mỗi em học sinh có thể phát huy thế mạnh của mình trong một nhóm có nhiều nhiệm vụ liên quan đến một hay nhiều môn học STEM mà các em có thế mạnh. Vai trò chính thức trong đội nhóm thúc đẩy các thành viên đội nhóm nhỏ tuổi này gắn bó với nhau hơn và làm việc nhóm theo hướng tích cực, chủ động.

Sự phụ thuộc lẫn nhau

giáo dục STEM là gì? Mục tiêu áp dụng mô hình giáo dục STEM

Trọng tâm của học tập hợp tác trong mô hình giáo dục STEM là sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực. Các học sinh cần làm việc cùng nhau để hoàn thành công việc. Trong các nhóm học tập hợp tác, sự phụ thuộc lẫn nhau tích cực có thể được xây dựng bằng cách yêu cầu các thành viên trong nhóm đồng ý về một câu trả lời cho nhóm , đảm bảo mỗi thành viên có thể giải thích câu trả lời của nhóm, và hoàn thành trách nhiệm vai trò được giao.

Tương tác mặt-đối-mặt

Học sinh được yêu cầu giải thích bằng miệng cho nhau cách giải quyết vấn đề, thảo luận với nhau về bản chất của các khái niệm và chiến lược được học, truyền đạt kiến thức của họ cho các bạn cùng lớp, giải thích cho nhau kết nối giữa việc học hiện tại và quá khứ, đồng thời giúp đỡ, khuyến khích và hỗ trợ nỗ lực học tập của nhau.

Các hoạt động tương tác mặt-đối-mặt sẽ hiệu quả hơn nếu lớp học STEM được thiết kế phù hợp.

Trách nhiệm cá nhân

Một mục đích của các nhóm học tập hợp tác là làm cho mỗi thành viên ý thức trách nhiệm. Thành tích của mỗi học sinh được đánh giá và kết quả được trao lại cho cá nhân và có thể cho cả nhóm. Đánh giá tính trách nhiệm mỗi cá nhân bằng cách đưa ra các bài kiểm tra cá nhân, đánh giá bản thân và bạn cùng nhóm, đồng thời kêu gọi ngẫu nhiên từng học sinh báo cáo về tiến độ của nhóm.

Kỹ năng làm việc nhóm

Để tạo nhóm học tập hợp tác chính thức thành công đòi hỏi các kỹ năng làm việc nhóm, bao gồm các kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định, xây dựng lòng tin, giao tiếp và quản lý xung đột. Nhiều học sinh chưa bao giờ làm việc nhóm và do đó thiếu các kỹ năng làm việc nhóm cần thiết để làm việc đó một cách hiệu quả. Giáo viên thường giới thiệu và nhấn mạnh đến kỹ năng làm việc nhóm thông qua việc phân công các vai trò khác biệt cho từng thành viên trong nhóm.

Xử lý, duy trì nhóm

Nhóm học tập hợp tác thảo luận về mức độ họ đạt được mục tiêu và duy trì các mối quan hệ làm việc hiệu quả. Việc xử lý như vậy cho phép các nhóm học tập tập trung vào việc duy trì nhóm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học các kỹ năng hợp tác, đảm bảo rằng các thành viên nhận được phản hồi về sự tham gia của họ và nhắc nhở học sinh hợp tác một cách nhất quán.

lớp học stem

Hợp tác không phải là việc học sinh ngồi cạnh nhau trong cùng một bàn để nói chuyện với nhau khi họ làm bài tập cá nhân. Trước khi lựa chọn và thực hiện một chiến lược học tập hợp tác chính thức, có một số điều kiện cần được đánh giá để xác định xem đó có phải là cách tiếp cận tốt nhất hay không: cần có đủ thời gian để học sinh làm việc nhóm cả trong và ngoài lớp, nhiệm vụ phải đủ phức tạp để đảm bảo một nhóm chính thức, …

Thúc đẩy các nhóm học tập mang tính hợp tác trong lớp học

Các nhóm học tập STEM mang tính hợp tác lâu dài, xem trọng sự khác biệt giúp các thành viên tích cực hỗ trợ, khuyến khích và giúp đỡ nhau để tiến bộ trong học tập. Nhờ mô hình giáo dục STEM, sự hợp tác này duy trì trong suốt khóa học và có thể tồn tại lâu hơn. Các thành viên của nhóm trao đổi địa chỉ e-mail, số điện thoại và thông tin về lịch trình vì các em có thể gặp gỡ bên ngoài lớp học.

Các nhóm học tập này thường quản lý công việc giấy tờ hàng ngày của khóa học thông qua việc sử dụng các thư mục nhóm hoặc các nhóm thảo luận trên nền tảng web. Các nhóm được tổ chức bởi nhiều giáo viên trong các khóa học và chương trình học, một phần vì hiệu quả và vì chúng dễ thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả của các nhóm học tập mang tính hợp tác, các giáo viên cũng cần nắm vững cách thiết kế giáo án STEM hiệu quả.Từ đó, thúc đẩy trẻ tham gia các hoạt động STEM theo nhóm một cách tích cực và chủ động.

Thúc đẩy cách thức học tập để giải quyết vấn đề

Cách thức học tập để giải quyết vấn đề trong mô hình giáo dục STEM là một kỹ năng quan trọng. Quá trình xây dựng các mô hình giáo dục STEM gắn kết các cá nhân với nhau – mang lại kết quả học tập tốt – khó có thể đạt được theo bất kỳ cách nào khác. Học tập dựa trên vấn đề là kết quả của quá trình làm việc để hiểu hoặc giải quyết một vấn đề.

Tóm lại, việc tăng cường áp dụng mô hình giáo dục STEM là điều cần thiết trong trường lớp ngày nay. Môi trường giáo dục STEM hấp dẫn có thể giúp trẻ đạt được những kết quả quan trọng trong tương lai.  

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn