Gợi ý cho bé lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh ý nghĩa

lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh

Nội dung

Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày lễ đặc biệt để tôn vinh những nét đẹp của người phụ nữ. Đây cũng là dịp hoàn hảo để gửi lời yêu thương đến những người phụ nữ thân yêu xung quanh ta. Nhân dịp ngày 8/3, Sylvan Learning sẽ gợi ý cho các bé một số lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh vô cùng ý nghĩa. Bé hãy ghi nhớ và để dành lời chúc cho ngày đặc biệt này nhé!

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh ý nghĩa chung cho tất cả phụ nữ

Lời chúc bằng tiếng Anh  Ý nghĩa  
Happy Women’s Day  Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 
Happy Women’s Day to all the amazing women out there! Don’t just shine today—shine every day!  Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ cho tất cả những người nữ tuyệt vời trên đời này. Đừng chỉ tỏa sáng trong hôm nay, hãy luôn tỏa sáng mỗi ngày. 
Life would not have been as lovely and fortunate without the presence of women. I would like to wish a very Happy Women’s Day to one such woman who truly makes my life amazing  Cuộc sống sẽ không thể đáng yêu và may mắn nếu không có sự hiện diện của những người nữ. Con muốn chúc mừng ngày Phụ nữ đến với tất cả người nữ, là người đã làm cho cuộc sống của con thêm tuyệt vời. 
Be strong and proud today! Happy Women’s Day  Hãy mạnh mẽ và tự hào trong ngày hôm nay! Chúc mừng ngày phụ nữ. 
Congratulations, you gorgeous lady. You deserve the most beautiful flowers and words today!  Chúc mừng quý cô xinh đẹp. Bạn xứng đáng để nhận những bông hoa và những lời chúc tốt đẹp nhất trong hôm nay. 
I just want to let you know that you are a strong lady who is capable of anything you set your mind to. Happy Women’s Day!  Tôi chỉ muốn bạn biết rằng bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ và phi thường. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ! 
Happy Women’s Day to the most intelligent woman I’ve ever met!  Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ tới người phụ nữ thông minh nhất mà tôi từng gặp! 
Wishing all the strong, clever, talented, and simply great ladies in our world a very happy Women’s Day! Never forget that you are cherished and loved.  Chúc tất cả những người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, tài năng và đơn giản là tuyệt vời trên thế giới của chúng ta một Ngày Phụ nữ thật hạnh phúc! Đừng bao giờ quên rằng bạn được trân trọng và yêu thương. 
The biggest supporter of any successful woman is she herself. Have a wonderful Women’s Day!  Người hỗ trợ lớn nhất của bất kỳ người phụ nữ thành đạt nào chính là bản thân cô ấy. Chúc một ngày Quốc tế Phụ nữ tuyệt vời! 
If you can, strive to be attractive and intelligent, but having people’s respect is more crucial. Happy Women’s Day in 2023 to all of you.  Nếu có thể, hãy cố gắng trở nên hấp dẫn và thông minh, nhưng việc được mọi người tôn trọng mới là điều quan trọng hơn. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2023 tới tất cả các bạn. 

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành riêng cho mẹ  

Lời chúc bằng tiếng Anh  Ý nghĩa  
I’m wishing you a ton of happiness now and throughout the rest of the year. Mommy, happy Women’s Day!  Con chúc mẹ luôn thật hạnh phúc, không chỉ hôm nay thôi mà là suốt cả năm mẹ nhé! Chúc mừng ngày Phụ nữ, mẹ! 
Mom, I just wanted to let you know how grateful I am to have such a wonderful mother like you. Happy Women’s Day!  Mẹ ơi, con chỉ muốn cho mẹ biết con cảm thấy biết ơn như thế nào khi có một người mẹ tuyệt vời như mẹ. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ! 
Every home, every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without you, only you can complete this world. Happy Women’s Day!  Mỗi ngôi nhà, mỗi trái tim, mỗi cảm xúc, mỗi khoảnh khắc của hạnh phúc chẳng thể nào hoàn hảo nếu thiếu mẹ, chỉ có mẹ mới có thể khiến thế giới này hoàn hảo hơn. Chúc mừng ngày phụ nữ! 
A stunning woman, a lovely friend, and a fantastic mother. You are all of these and much more to me. I feel really fortunate and proud to have a mother like you.  Một người phụ nữ xinh đẹp, một người bạn đáng yêu và một người mẹ tuyệt vời. Mẹ là tất cả những điều này và nhiều hơn nữa đối với con. Con cảm thấy thật may mắn và tự hào khi có một người mẹ như mẹ. 
I’m inspired by your generosity and  resiliency. Mommy, I hope you have a happy Women’s Day!  Con được truyền cảm hứng bởi sự rộng lượng và kiên định của mẹ. Mẹ ơi, con hy vọng mẹ có một ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc! 
I’ve never loved someone as much as I do you, and I always will. Mom, Happy Women’s Day!  Con chưa bao giờ yêu ai nhiều như con yêu me, và con vẫn sẽ luôn như vậy. Mẹ ơi, chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ! 
Dear mommy, may your sunny and enthusiastic spirit be with you always. Happy Women’s Day!  Mẹ của con ơi, hy vọng rằng tinh thần rạng rỡ và sự nhiệt tình luôn mãi bên trong mẹ. Chúc mừng ngày phụ nữ! 
Mom, I want you to know that the best medicine in the world is your hug. Enjoy yourself because today is your day. Happy Women’s Day!  Mẹ ơi, con muốn mẹ biết rằng liều thuốc tốt nhất trên thế giới là cái ôm của mẹ. Mẹ hãy tận hưởng vì hôm nay là ngày của mẹ. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ! 
I can only think of one woman when it comes to Women’s Day since you were my first friend and teacher, and you will always be the light of my life. Mom, happy Women’s Day.  Người phụ nữ duy nhất con nghĩ tới khi nhắc đến ngày Quốc tế Phụ nữ là mẹ vì mẹ là người bạn và người thầy đầu tiên của con, và mẹ sẽ luôn là ánh sáng của cuộc đời con. Mẹ ơi, chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 
Thank you, mom, for making my life so wonderful. I’m wishing you a very happy and special women’s day that is full of love and joy. A happy Women’s Day to you!  Cảm ơn mẹ vì đã làm cho cuộc sống con tuyệt vời. Con chúc mẹ sẽ luôn hạnh phúc và đặc biệt luôn tràn ngập tình yêu và niềm vui. Chúc một ngày Phụ nữ thật hạnh phúc dành cho mẹ! 

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành riêng cho bà

Lời chúc bằng tiếng Anh  Ý nghĩa 
Nana, Happy Women’s Day! Enjoy your fantastic day.  Bà thân yêu, chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ! Bà hãy tận hưởng một ngày tuyệt vời của bà nhé. 
Dear Grandma, you always have a smile to brighten my day. Because of this, I adore you so much. Happy Women’s Day!  Bà thân mến, bà luôn nở nụ cười để làm bừng sáng một ngày của con. Bởi vì điều này, cháu yêu bà rất nhiều. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ! 
Grandma,
For the love you show me. For the memories we share.
For all of this, I love you. Happy Women’s Day! 
Bà ơi,
Bởi vì tình yêu bà cho cháu thấy. Bởi vì những kỷ niệm bà cháu mình đã chia sẻ.
Bởi vì tất cả những điều này, cháu yêu bà. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ! 
Dear Grandma,
We have a unique bond with each other. I adore you so much and will always keep you dear to my heart. Happy Women’s Day! 
Bà thân yêu,
Chúng ta có một sự gắn kết độc đáo với nhau. Cháu ngưỡng mộ bà rất nhiều và sẽ luôn giữ bà thân yêu của con trong trái tim. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ!) 
The depth of your love is beyond any measure. To the most amazing grandma in this world, I wish you a very happy Women’s Day.  Tình yêu sâu đậm của bà là vượt quá bất kỳ thước đo nào. Gửi tới người bà tuyệt vời nhất trên thế giới này, cháu chúc bà một ngày Quốc tế Phụ nữ thật hạnh phúc. 
You are special because you have always been there for me, showering me with affection and tenderness. Happy Women’s Day to you, grandmother.  Bà thật đặc biệt vì bà đã luôn ở bên cháu, dành cho cháu tình cảm và sự dịu dàng. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ tới bà, bà thân yêu. 
Warm greetings on the occasion of Women’s Day to my grandma. I am the happiest when I am with you because you always listen to everything I say.  Gửi những lời chúc chân thành nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ tới bà của cháu. Cháu cảm thấy hạnh phúc nhất khi con ở bên bà vì bà luôn lắng nghe mọi điều con nói. 
To my grandma in heaven, I wish you a very Happy Women’s Day. I know my warm greetings will reach you and bring you happiness.  Gửi tới người bà của cháu ở trên thiên đường, cháu chúc bà một ngày Quốc tế Phụ nữ thật hạnh phúc. Cháu tin rằng những lời chúc chân thành của cháu sẽ đến được tới bà và mang lại cho bà hạnh phúc. 
Wishing a very Happy Women’s Day 2023 to someone who has been an inseparable part of my growing up. Thank you for all the love you have given me.  Chúc một ngày Quốc tế Phụ nữ 2023 thật hạnh phúc đến người đã là một phần không thể tách rời trong quá trình trưởng thành của cháu. Cảm ơn bà vì tất cả tình yêu mà bà đã dành cho cháu. 
You are not here with me, but you will always remain in my heart. Wishing a very Happy Women’s Day to the granny who will always be the most special.  Bà không ở đây cạnh cháu, nhưng bà sẽ luôn ở trong trái tim cháu. Xin gửi lời chúc một ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc đến bà, người sẽ luôn là người đặc biệt nhất. 

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành riêng cho cô giáo

Lời chúc bằng tiếng Anh  Ý nghĩa 
Happy International Women’s Day to the woman who has had the most significant influence on my life.  Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ đến cô – người đã có ảnh hưởng quan trọng nhất đến cuộc đời em. 
Dear teacher, you are the light who has led me through each and every stage of life; thus, I am sending you heartfelt greetings on Women’s Day.  Cô kính yêu, cô là ánh sáng dìu dắt con qua từng chặng đường của cuộc đời; do đó, con muốn gửi đến cô những lời chúc mừng chân thành vào ngày Quốc tế Phụ nữ 
If I have the appropriate teacher in my  life, I will always be successful, and I am very fortunate to have you. I wish you a happy Women’s Day.  Nếu em có một người thầy phù hợp trong đời, em sẽ luôn thành công và em rất may mắn khi có được cô. Chúc cô một ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc. 
Warm wishes on Women’s Day to the best teacher for being there for me all along as the brilliant light illuminating my path in life.  Gửi những lời chúc ấm áp vào ngày Quốc tế Phụ nữ tới cô giáo tuyệt vời nhất đã luôn ở bên em như ánh sáng rực rỡ soi đường cho em trong cuộc đời. 
You truly inspire many of us to study hard toward our goals at all times. I’d want to wish you a very Happy Women’s Day.  Cô thực sự truyền cảm hứng cho chúng em để luôn học tập chăm chỉ hướng tới mục tiêu của mình. Em muốn chúc cô một Ngày Quốc tế Phụ nữ thật hạnh phúc. 
Teaching a mischievous and dynamic kid like me must have taken a lot of patience. I want to express my gratitude for standing by me throughout everything. Teacher, have a wonderful International Women’s Day!  Dạy dỗ một đứa trẻ ưa tinh nghịch và hiếu động như em chắc hẳn phải đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn. Em muốn bày tỏ lòng biết ơn tới cô vì đã luôn sát cánh bên em. Chúc cô một ngày Quốc tế Phụ nữ tuyệt vời! 
Dear teacher, you are the light that has led me through every step of life, so I’m sending you warm greetings on Women’s Day!  Thưa cô, cô là ánh sáng dẫn dắt em qua từng bước trong cuộc đời, vì vậy, em muốn gửi đến cô lời chúc mừng ấm áp vào ngày Quốc tế Phụ nữ! 
Having a teacher like you to mentor me each day makes goals more attainable. Happy Women’s Day, and thanks for your support!  Có một giáo viên như cô để hướng dẫn cho chúng em mỗi ngày khiến cho các mục tiêu trở nên dễ dàng đạt được hơn nhiều. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ và cảm ơn sự ủng hộ của cô!) 
I understand your thoughtfulness in instructing me. Happy Women’s Day to you! Wishing you continuous youth and enthusiasm.  Em hiểu sự chu đáo của cô trong việc hướng dẫn em. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ! Chúc cô luôn trẻ trung và nhiệt huyết. 
A beautiful woman, a kind friend, and a fantastic mother. To me, you are all of these and much more. Having a teacher like you makes me feel incredibly fortunate and proud! I wish you a happy Women’s Day.  Một người phụ nữ xinh đẹp, một người bạn tốt và một người mẹ tuyệt vời. Đối với em, cô là tất cả những điều này và còn hơn thế nữa. Có được một người giáo viên như cô, em cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào! Chúc cô một ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc. 

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh cho bạn bè

Lời chúc bằng tiếng Anh  Ý nghĩa 
A great friend and a wonderful woman. Having both of them inside of you is a blessing! I wish you a very Happy Women’s Day!  Tận hưởng cuộc sống không chỉ hôm nay và cả mọi ngày. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi trong lịch trình bận rộn của bạn. Hãy xõa đi, tận hưởng bản thân và làm theo trái tim của bạn. Bởi vì hôm nay là ngày của bạn. Hãy tận hưởng ngày Quốc tế Phụ nữ của bạn! 
A great friend and a wonderful woman. Having both of them inside of you is a blessing! I wish you a very Happy Women’s Day!  Một người bạn tuyệt vời và một người phụ nữ tuyệt vời. Có một người bạn có cả hai điều này quả là một phước lành! Tôi chúc bạn một Ngày Quốc tế Phụ nữ thật hạnh phúc! 
When everyone had gone, you were still there to hold my hand, to provide me your support, and to be my pillar of strength. Happy Women’s Day to you, my buddy.  Khi mọi người đều đã ra đi, bạn vẫn ở đó để nắm lấy tay mình, để hỗ trợ ình và là trụ cột sức mạnh của mình. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, bạn của mình. 
You are strong. You are gorgeous. You are capable of doing anything you set your mind to. Always keep that in mind. Happy Women’s Day!  Bạn rất mạnh mẽ. Bạn rất xinh đẹp. Bạn có khả năng hoàn thành bất cứ điều gì bạn đặt tâm trí của bạn vào. Hãy luôn ghi nhớ điều đó. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ! 
You are the driving force, the inspiration, the power, and the strength. Both the friend and the woman are you. I wish you a happy Women’s Day.  Bạn là nguồn động lực, nguồn cảm hứng, năng lượng và sức mạnh. Cả khi bạn là một người bạn hay là người phụ nữ. Chúc bạn một ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc. 
I want to send heartwarming wishes for International Women’s Day to the woman who has always been a great and encouraging friend to me.  Mình muốn gửi những lời chúc ấm áp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ đến người phụ nữ đã luôn là người bạn tuyệt vời và động viên mình. 
Happy International Women’s Day to you, my best friend, who has not only made me smile and be happy but has also given me an incredible sense of humor and a ton of jokes.  Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, người bạn thân nhất của mình, người không chỉ khiến tôi cười và hạnh phúc mà còn đem đến cho mình khiếu hài hước đáng kinh ngạc và rất nhiều trò đùa 
The most beautiful kind of relationship is friendship, and having female friends is a gift. Happy Women’s Day!  Mối quan hệ đẹp nhất là tình bạn, và có bạn nữ là một món quà. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ! 
I want you to know how much I admire and love you since you are one of the most incredible women I know.  Mình muốn bạn biết mình ngưỡng mộ và yêu quý bạn nhiều như thế nào vì bạn là một trong những người phụ nữ tuyệt vời nhất mà mình biết. 
I wish you a happy International Women’s Day this year and every year ahead since you are very significant to me.  Mình chúc bạn một Ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc trong năm nay và mọi năm tới vì bạn rất quan trọng đối với mình. 

Mong rằng qua những gợi ý của Sylvan Learning về lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh, các bé sẽ có thêm những lời hay ý đẹp bằng tiếng Anh để gửi tới bà, mẹ, cô giáo và bạn bè,… vào ngày đặc biệt này nhé!

Xem thêm bài viết liên quan:

Từ vựng tiếng Anh về Tết Nguyên Đán 

Vì sao nên dạy tiếng Anh cho trẻ từ sớm

Top 4 yếu tố quan trọng để chọn trung tâm tiếng Anh cho con

Học thử 2 buổi miễn phí
Tiếng Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn