Hình dạng 2 chiều quanh ta

hoat-dong-toan-tu-duy-lop-1-hinh-hoc-2d-shapes

Tổng quan

Bài tập toán tư duy lớp 1 môn hình học này thay thế các điểm đánh dấu do học sinh tự tạo trong tháng 11 và tạo cơ hội cho học sinh lớp một xác định, mô tả và so sánh các hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác, hình vuông và hình ngũ giác khi chúng xuất hiện trong các vật thể quen thuộc.

Kỹ năng & Khái niệm

 • xác định, đặt tên và mô tả các hình dạng hình học hai chiều, bất kể hướng, trong các tình huống hàng ngày
 • xác định, mô tả và mở rộng các mẫu lặp lại
 • đọc to các chữ số từ Oto 30
 • xác định các vị trí thứ tự đến ngày 30

Vật dụng

 • Biểu đồ lưới lịch
 • Thẻ lưới lịch tháng và năm
 • Hình dạng 2-D tháng 11 Xung quanh chúng ta Dấu lịch (có tại http://gotomlc.org/calmarkers) 1 bản sao của các tờ đánh dấu lịch, tốt nhất là màu, một mặt, trên bìa cứng màu trắng. Cắt các mốc lịch ra và cán mỏng nếu muốn.
 • Trang quan sát lưới lịch từ Bộ C2 (xem Chuẩn bị trước)
 • lọ trợ giúp có chứa que kem cho mỗi đứa trẻ với tên của chúng trên đó
 • sách về hình dạng để đọc to (tùy chọn, xem Phần mở rộng trên trang C3.4)

Hướng dẫn hoạt động toán tư duy lớp 1 môn hình học: 2D Shapes

Mở bài học Góc số đầu tiên của bạn vào tháng 11 bằng cách hướng sự chú ý của học sinh vào lưới lịch. Giải thích rằng bạn sẽ đặt một điểm đánh dấu lịch mới khi mỗi ngày trong tháng trôi qua. Đặt điểm đánh dấu đầu tiên vào đúng túi và yêu cầu trẻ chia sẻ quan sát theo cặp. Họ nhận thấy gì về điểm đánh dấu này? Sau một lúc, rút ​​que kem từ lọ trợ giúp của bạn để kêu gọi trẻ chia sẻ quan sát của chúng với cả lớp.

Sau khi các em có cơ hội chia sẻ một số quan sát của mình, hãy làm việc với đầu vào từ các em để ghi lại ngày tháng, tên của đồ vật và hình dạng của nó vào phiếu quan sát. Trên biểu đồ cũng có chỗ cho ít nhất một lần quan sát khác (ví dụ: nơi người ta có thể tìm thấy đồ vật, chất liệu tạo ra đồ vật, cách mọi người sử dụng đồ vật, v.v.).

Nếu tháng bắt đầu vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, thay vì một ngày trong tuần, bạn có thể phải lặp lại quy trình được mô tả ở trên với điểm đánh dấu thứ hai và thậm chí có thể là thứ ba, để cập nhật lịch của bạn.

Tiếp tục đến hết tháng 11 với Lưới lịch

Mỗi ngày, hãy có một người trợ giúp trỏ đến các điểm đánh dấu đã được đăng trong biểu đồ bỏ túi khi lớp đặt tên cho từng đối tượng. Cho trẻ dự đoán điểm đánh dấu tiếp theo sẽ hiển thị trước khi bạn đặt nó trên biểu đồ. Khi điểm đánh dấu mới đã được đăng, hãy yêu cầu học sinh chia sẻ những quan sát của họ. Ghi lại tên và hình dạng của đối tượng, và một trong những quan sát khác mà trẻ chia sẻ.

Bởi vì chuỗi hình dạng không bắt đầu lặp lại cho đến ngày 8 của tháng, trẻ có thể mất một lúc để xác định hình dạng. Nếu lớp của bạn chưa tìm ra vào đầu tuần thứ ba, hãy hướng dẫn học sinh một chút bằng cách cho học sinh gọi tên hình dạng của từng đồ vật khi bạn chỉ vào các điểm đánh dấu. Tạm dừng một chút sau điểm đánh dấu thứ 7 và thứ 14 để giúp trẻ cảm nhận sự thật là hình mẫu lặp lại sau mỗi bộ 7 hình dạng.

Dưới đây là bản tóm tắt các câu hỏi và lời nhắc đã đề cập cho đến nay, cũng như một số câu hỏi và lời nhắc khác mà bạn có thể sử dụng trong tháng:

 • Hãy nói tên của đối tượng trên mỗi điểm đánh dấu.
 • Hãy đặt tên cho hình dạng của đối tượng trên mỗi điểm đánh dấu.
 • Làm thế nào để bạn biết rằng cánh cửa có dạng hình chữ nhật? Làm thế nào để bạn biết rằng dấu hiệu của trường là một ngũ giác, không phải là một hình tam giác?
 • Sự khác nhau giữa hình chữ nhật và hình tròn (hình tam giác và hình vuông, hình ngũ giác và hình chữ nhật) là gì?
 • Bạn nghĩ chúng ta sẽ thấy hình dạng nào trên điểm đánh dấu tiếp theo? Tại sao?
 • Một số đồ vật bạn có thể nhìn thấy xung quanh phòng của chúng ta hoặc nghĩ về những đồ vật đó có hình dạng như hình chữ nhật (hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình ngũ giác)?
 • Bạn nhìn thấy hình dạng gì trên điểm đánh dấu thứ 4 (9, 13, 21)?
 • Bạn dự đoán chúng ta sẽ thấy hình dạng nào trên điểm đánh dấu ngày 23 (25, 28, 30)? Làm sao bạn biết?

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn