Hoàng Thụy Đan Thanh

Hoàng Thụy Đan Thanh thi ngày 21/5 đạt IELTS 7.0Hoàng Thụy Đan Thanh là học viên của Sylvan Learning Trương Định, thi IELTS ngày 21/5/2016 (R: 7.5 – L: 6.5 – W: 6.0 – S: 7.0 – Overall: 7.0)

“Fortunately, I’ve got IELTS band 7.0 after a year studying at Sylvan Learning. Thank you a lot for useful  advice as well as materials of Mr.Adam and Mr.Thy. I’m extremely grateful to Mr. Danny for always encouraging and helping me to overcome obstacles during my studying process.”

Hoang Thuy Dan Thanh

Dan Thanh

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn