Huỳnh Bá Hải Triều

Bạn Huỳnh Bá Hải Triều- học viên Sylvan Learning Huế- TOEIC Basic (7/3/2016 – 21/8/2016) – đảm bảo 450 điểm . Bạn đi thi ngày 31.08.2016 và đã đạt 650/990Bạn Huỳnh Bá Hải Triều làhọc viên Sylvan Learning Huếkhóa TOEIC Basic (7/3/2016 – 21/8/2016) – đảm bảo 450 điểm. Bạn đi thi ngày 31.08.2016 và đã đạt 650/990.

Sylvan Learning HUẾ- Huỳnh Bá Hải Triều

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM