bài thi thử IELTS tại sylvan

Chào mừng học viên tham gia Placement Test Online tại Sylvan Learning

Cấp độ: IELTS

Bài thi thử IELTS có 2 phần chính, Listening & Reading.

  • Đối với phần Listening, học viên sẽ được nghe một đoạn ghi âm tương ứng với mỗi session. Học viên điền đáp án nghe được vào từng ô trả lời (được đánh số) tương ứng với các chỗ trống trong phiếu trả lời phía trên.
  • Đối với phần Reading, học viên sẽ đọc các đoạn văn bản đính kèm và điền đáp án vào ô trả lời (đối với câu hỏi điền vào chỗ trống), hoặc chọn câu trả lời đúng (đối với câu hỏi nhiều lựa chọn).

Điểm số mỗi phần được qui định trong bảng dưới đây:

No.ContentQuantitative questionsQualitative questions
Test FocusPoints
Part 1

Listening (30 mins)

(1pt / each)

40

9 MC no graphic

7 MC with graphic

5 GF with flow chart

19 GF no graphic 

N/A
Part 2

Reading (60 mins)

(1pt / each)

40

32 MC no graphic

8 GF with graphic

N/A
Total8080 

Thời gian làm bài: 90 phút.

Tính giờ ngay sau khi bấm nút “Bắt đầu”

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn