bài thi thử IELTS tại sylvan

Chào mừng học viên tham gia Placement Test Online tại Sylvan Learning

Cấp độ: IELTS

Bài thi thử IELTS có 2 phần chính, Listening & Reading.

  • Đối với phần Listening, học viên sẽ được nghe một đoạn ghi âm tương ứng với mỗi session. Học viên điền đáp án nghe được vào từng ô trả lời (được đánh số) tương ứng với các chỗ trống trong phiếu trả lời phía trên.
  • Đối với phần Reading, học viên sẽ đọc các đoạn văn bản đính kèm và điền đáp án vào ô trả lời (đối với câu hỏi điền vào chỗ trống), hoặc chọn câu trả lời đúng (đối với câu hỏi nhiều lựa chọn).

Điểm số mỗi phần được qui định trong bảng dưới đây:

No.ContentQuantitative questionsQualitative questions
Test FocusPoints
Part 1

Listening (30 mins)

(1pt / each)

40

9 MC no graphic

7 MC with graphic

5 GF with flow chart

19 GF no graphic 

N/A
Part 2

Reading (60 mins)

(1pt / each)

40

32 MC no graphic

8 GF with graphic

N/A
Total8080 

Thời gian làm bài: 90 phút.

Tính giờ ngay sau khi bấm nút “Bắt đầu”

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn