Khả Năng học Anh Văn của Bạn?

Nội dung

Một bài test nho nhỏ giúp bạn giải trí tinh thần và tìm hiểu chính mình đây.  Bạn đang ở mức độ nào? bạn đang cần gì? Bạn phải làm gì để cải thiện kỹ năng tiếng anh của mình? Hãy check xem. Nhưng cũng lưu ý là nó không hoàn toàn chính xác 100% đâu nhé!

It asks you a number of questions within each of these sections. Write your answer on paper. Then look at the “HOW TO CALCULATE YOUR SCORE” section and add up your score for each section.

Which country do you come from ?
What is your mother tongue ?
How old are you ?
Why do you want to learn English ?
Have you learned other languages before ?
Have you studied English before ?
If you have studied English, then how long?
What level did you study at ?
Have you ever been in an English speaking country ?
If you have lived in an English speaking country, how long was it for?
How fast do you want to learn ?
How do you like to learn ?
Do you like to do a lot of written work ?

HOW TO CALCULATE YOUR SCORE . . .
For each question, note the number on the left hand side and give yourself a score form 1 to 5 from the following:-  Hãy xem số thứ tự của từng câu trả lời từ 1-5 nhé. Đó chính là số điểm bạn nhận được đấy!

——————————————————————————–

The following are statements which are assumed to be true IN GENERAL and which give a good indication of learning speed when considered together. However, everyone is an individual and everyone is different.

——————————————————————————–

A. Which country do you come from ?

Students from some countries learn English more slowly – cultural differences and language differences play a large part in this.

Countries with a very different language & culture e.g. Korea, Brazil, African countries, Arab countries.
Countries with a very different language but an international culture e.g. Japan, Finland
European countries where English is little used e.g. France, Spain, Italy
European countries where English is important e.g. Switzerland, Germany
Western European countries where English is widely spoken e.g. Norway, Sweden, Denmark, Holland

B. What is your mother tongue ?

Students whose mother tongue has a non-roman alphabet are often slower learners at first. Mistakes based on your first language are greater where the language is very different e.g. Japanese or Korean, or where it is very similar but differences are culturally important e.g. Spanish & Portuguese.

1.    Languages or dialects which you do not normally write down

2.    Languages with a non-roman way of writing e.g. Korean, Arabic, Thai, Japanese

3.    Non-European languages with a roman alphabet

4.    Romance languages e.g. French, Spanish, Italian

5.    Languages from the Germanic family e.g. German, Norwegian, Dutch, Danish

C. How old are you ?

IN GENERAL, older students learn more slowly and younger students faster.

1.    50+

2.    40-50

3.    30-40

4.    20-30

5.    under 20

D. Why do you want to learn English ?

Your reason for learning will affect how fast you will learn.

1.    ‘My parents want me to’.

2.    ‘To go on holiday to an English speaking country’ OR ‘To write to a penpal’.

3.    ‘It’s my hobby’ OR ‘I need it for my job’.

4.    ‘To pass an exam’ OR ‘My employer wants me to learn English’.

5.    ‘My husband/wife/girlfriend/boyfriend speaks English’.

E. Have you learned other languages before ?

People with a history of learning languages learn faster than those without.

1.    No.

2.    I studied a language at school.

3.    I have already learned one language as an adult.

4.    I have already learned two or more languages as an adult. OR I am fluent in at least one foreign language.

5.    I am fluent in two or more languages.

F. Have you studied English before ? How long ? What level did you study at ?

Students who have studied more tend to learn faster as they start to remember what they learned before.

1. No.

2. I have only studied on my own.

3. I recently studied English at school in my country.

4. I took a full-time course in English recently.

5. I passed an English exam recently.

G. Have you ever been in an English-speaking country ? How long ?

Students who have been in an English-speaking country longer have become accustomed to hearing English and will learn faster.

1.    Never.

2.    One or two weeks.

3.    A month at least.

4.    A few months.

5.    More than 6 months.

H. How fast do you want to learn ?

People may prefer to learn fast, others to learn slowly. Some people have more confidence.

1.    Very slowly.

2.    Slower than average.

3.    Average speed.

4.    Faster than average.

5.    Fast.

I. How do you like to learn ?

Students with a background of ‘academic’ study will learn faster.

1.    I want to learn grammar and vocabulary on my own.

2.    I want to have a teacher to tell me what to do.

3.    I want to learn in a class with other students.

4.    I learn by talking to my friends.

5.    I learn by talking with people who speak English well.

J. Do you like to do a lot of written work ?

1.    None.

2.    A little.

3.    Some.

4.    Quite a lot.

5.    A lot.

FINAL SCORES

If you have scored over 35 you are very likely to learn fast and you are probably not a Beginner. You probably enjoy learning and will be successful quickly.

If you have scored between 20 and 35 you are very likely be an average learner – you will need to work hard but within a few months you will have learned a lot.

If you have scored between 10 and 20 you will find it much harder to learn – it may take you a long time to learn – up to a year. Be patient and keep practising!

Bài test có hiệu quả với bạn không? Trên thực tế, mọi nỗ lực đều không uổng phí đâu bạn ạ. Hãy luôn cố gắng dù bản thân bạn đang ở mức độ nào trong quá trình học Anh Văn nhe! Chúc bạn thành công!

Nguồn từ: soon.org.uk

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn