Lê Xuân Trường

Nội dung

Lê Xuân Trường là học viên của Sylvan Learning Hải Phòng, tham gia khóa học TOEIC đảm bảo 600 điểm. Xuân Trường đã đạt điểm số 725 điểm trong kỳ thi Toeic Quốc tế tháng 5/2015.Lê Xuân Trường là học viên của Sylvan Learning Hải Phòng, tham gia khóa học TOEIC đảm bảo 600 điểm. Xuân Trường đã đạt điểm số 725 điểm trong kỳ thi Toeic Quốc tế tháng 5/2015.

Sylvan Learning HẢI PHÒNG- XUÂN TRƯỜNG

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn