Nguyễn Hải Nam

Nội dung

Học viên Nguyễn Hải Nam, học viên của Sylvan Learning Hải Phòng đã xuất sắc đạt điểm số  IELTS 7.5 với kỹ năng Reading đạt tối đa 9.0 trong kỳ thi hôm 9/5/2015.

Listening: 8.0
Writing: 6.5
Speaking: 7.0
Reading đạt tối đa 9.0

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn