Tuyển dụng nhân viên

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng – Customer Care Officer

Responsibilities

 • Ensuring customer services at the center.
 • Monitoring re-enrolment process and KPI.
 • Coordinating teaching activities and admin tasks at the center.
 • Reporting according to regulations.

Job description

 1. Re-enrolment and Customer care activities
 • Monitoring classrooms activities daily, weekly, monthly to take prompt action for any issue
 • Monitoring class operations and student grading
 • Handling Customer requests and propose to manager action plan
 • Monitoring daily re-enrolment rate and follow up action
 • Monitoring re-enrolment processes to ensure customer satisfaction
 • Maintaining office, classrooms, lobby according to AMA requirements
 • Maintaining all facilities and equipment in proper conditions: clean, safe, and workable
 • Monitoring POSM/ books and teaching materials distribution

 

 1. Center admin Management
 • Supporting and facilitating teachers/TA’ schedule
 • Arranging exam schedule
 • Supporting in preparing teaching/testing material
 • Facilitating TA tutoring activities
 • Reporting class and student process for quality improvement activities
 • Other tasks as required

Requirements:

 • Gender: Male/Female
 • Age: 22 or above
 • Bachelor’s degree or equivalent (Referable English major)
 • Teaching experience is a plus
 • IELTS 5.5+ or equivalent
 • Mature in dealing with people
 • Working location: HCMC

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA SYLVAN LEARNING

Vị trí ứng tuyển

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng – Customer Care Officer

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn