Phạm Tiến Đạt

Nội dung

Phạm Tiến Đạt là học viên của Sylvan Learning Vinh, đăng ký khóa IELTS 400h cam kết 5.5, sau hơn 14 tháng nỗ lực chăm chỉ, từ trình độ Beginner, bạn đã đạt kết quả vượt xa cam kết: 6.5.Phạm Tiến Đạt là học viên của Sylvan Learning Vinh, đăng ký khóa IELTS 400h cam kết  5.5, sau hơn 14 tháng nỗ lực chăm chỉ, từ trình độ Beginner, bạn đã đạt kết quả vượt xa cam kết: 6.5.

Sylvan Learning VINH-PHẠM TIẾN ĐẠT

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn