Phạm Tiến Đạt

Phạm Tiến Đạt là học viên của Sylvan Learning Vinh, đăng ký khóa IELTS 400h cam kết 5.5, sau hơn 14 tháng nỗ lực chăm chỉ, từ trình độ Beginner, bạn đã đạt kết quả vượt xa cam kết: 6.5.Phạm Tiến Đạt là học viên của Sylvan Learning Vinh, đăng ký khóa IELTS 400h cam kết  5.5, sau hơn 14 tháng nỗ lực chăm chỉ, từ trình độ Beginner, bạn đã đạt kết quả vượt xa cam kết: 6.5.

Sylvan Learning VINH-PHẠM TIẾN ĐẠT

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn