Tuyển dụng nhân viên

SENIOR PRODUCT MARKETING EXECUTIVE – FULLTIME

JOB SCOPE / POSITION SUMMARY/ JOB PURPOSE

Work in the intersection of product strategy, sales, customer success, and marketing, to market products and drive customer’s adoption.

MAIN RESPONSIBILITIES/ KEY ACCOUNTABILITIES

1. Market Research

 • Do market research to understand target customer per certain product.
 • Propose customer segmentation, product differentiation to new product development by Academic Team.
 • Monitor and update competitor’s product reports.

2. Product promoting & reporting

 • Propose and execute product marketing plan (launch, relaunch, always-on).
 • Measure the success of product marketing (product adoption, product matrix).
 • Provide regular reports to the CMO and Board on key product marketing initiatives and achievements.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE REQUIREMENT/ SPECIFICATIONS

 • BA is required; MA and/or overseas graduate studies is a strong plus.
 • 3-4+ years in marketing with digital marketing interest.
 • Experience in market research is preferrable.
 • Experience in education sector (English learning, skill teaching) is a strong plus.
 • Involved in product marketing campaigns, especially for intangible products/services launch.
 • Have strong problem-solving skills and ability to organize and manage deadline.
 • Own analytical and critical thinking skills.
 • Strong teamwork and influencing skills.
 • Integrity, results-oriented and initiative-taking.
 • Excellent communication skills, both English and Vietnamese.

APPLICATION INFORMATION:

 

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA SYLVAN LEARNING

Vị trí ứng tuyển

SENIOR PRODUCT MARKETING EXECUTIVE – FULLTIME

Sylvan_tuyen_dung_2

Điểm đặc biệt của khóa học

Kết quả đạt được

• Được tiếp cận các kỹ năng mềm làm việc đội nhóm, tư duy logic, sáng tạo, thuyết trình tự tin, phán đoán & giải quyết tình huống…
• Hình thành thói quen thích đọc sách
• Có nền tảng vững để rèn luyện và phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động hàng ngày
• Tự tin chinh phục điểm cao khi tham gia thi chứng chỉ Cambridge

Điểm đặc biệt của khóa học

Kết quả đạt được

• Nhận biết được chữ cái và số đếm, làm quen với ngữ âm tiếng Anh
• Biết cách thức giao tiếp với người xung quanh
• Nhận diện, gọi tên và diễn giải được về thế giới xung quanh
• Biết phân biệt các ngày lễ hội và những đặc trưng văn hóa
• Hoàn thiện các kỹ năng mềm và kỹ năng xã hội

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn