Tag: luyện phát âm tiếng Anh

Âm câm trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh luôn có nguyên tắc sử dụng mạo từ “a”,”an” trước các danh từ. Và “a” thường đứng trước các danh từ bắt

XEM THÊM»

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn