Thân Huỳnh Quang Duy

Than-Huynh-Quang-Duy-1a

Nội dung

Bạn Thân Huỳnh Quang Duy – học viên của Sylvan Learning Phan Đăng Lưu vừa đạt được TOEIC 760. Thành tích này là nhờ sự nỗ lực của cá nhân Duy và sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên nhiều kinh nghiệm tại Sylvan Learning.

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn