Thảo An

Nội dung

Thảo An thi ngày 10/9 (R: 7.5 – L: 8.5 – W: 6.5 – S: 6.5 – Overall: 7.5)Nguyễn Minh Thảo An là học viên của Sylvan Learning Trương Định, thi IELTS ngày 10/9/2016. Xuất phát từ IELTS 4.5, sau 1 năm học tại Sylvan Learning, bạn đã xuất sắc đạt IELTS 7.5.

“Dear all teachers and Sylvan Learning staffs,

Merely a year studying in Sylvan Learning lifted my English skills to another level. I was really amazed to achieved the IELTS results of band 7.5

Special thanks to Mr. Nigel, Mr. David, Mr. Đức Anh and all the friendly staffs.

I started studying with pretty low scores most of the time. However, thanks to all the help and encouragement from all the friendly staffs and professional teachers, my skills started getting better and better and eventually, my scores have improved amazingly. And I’m even more appreciate to Mr. Nigel and Mr. David – my two favorite teachers. Your tips were very helpful and thanks to you, I was able to understand and use all those new vocabulary, phrases, expression and many others.

It’s incredible for me to achieve such high scores like this. I wouldn’t have succeeded getting these marks without the help of all the wonderful teachers and staffs here at Sylvan Learning. Once again, thank you all very much with all of my appreciation.

Your student,

An

Thao An

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn