GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VỚI CÁC TÍNH TỪ MIÊU TẢ TÍNH CÁCH THƯỜNG DÙNG (phần 2)

Nội dung

Tổng hợp các tính từ miêu tả tính cách thường dùng trong tiếng Anh giúp các bạn dễ dàng trong việc lựa chọn từ vựng khi sử dụng để học tập cũng như giao tiếp thật hiệu quả.

Enthusiastic: Hăng hái, nhiệt tình

Smart= Intelligent : Thông minh

Bad – tempered: Nóng tính

Brave: Anh hùng

Strict : Nghiêm khắc

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn