GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VỚI CÁC TÍNH TỪ MIÊU TẢ TÍNH CÁCH THƯỜNG DÙNG (phần 2)

Tổng hợp các tính từ miêu tả tính cách thường dùng trong tiếng Anh giúp các bạn dễ dàng trong việc lựa chọn từ vựng khi sử dụng để học tập cũng như giao tiếp thật hiệu quả.

Enthusiastic: Hăng hái, nhiệt tình

6 01 1 scaled

Smart= Intelligent : Thông minh

10 01 1 scaled

Bad – tempered: Nóng tính

9 01 1 scaled

Brave: Anh hùng

8 01 1 scaled

Strict : Nghiêm khắc

7 01 1 scaled

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM