bài thi thử TOEIC tại sylvan

Chào mừng học viên tham gia Placement Test Online tại Sylvan Learning

Cấp độ: TOEIC

Bài thi thử TOIEC có 3 phần chính, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn. Học viên chỉ chọn một đáp án đúng nhất cho mỗi câu (bằng cách tích chọn vào ô đứng trước câu trả lời).

Điểm số mỗi phần được qui định trong bảng dưới đây:

No.ContentQuantitative questionsQualitative questions
Test FocusPoints
Part 1

Reading (Vocabulary & Grammar)

(1pt / each)

3030 MC no graphic N/A
Part 2

Reading (Vocabulary & Grammar)

(1pt / each)

1616 MC no graphicN/A
Part 3

Reading Comprehension

(1pt / each)

5454 MC no graphicN/A
Total100100 

Thời gian làm bài: 75 phút.

Tính giờ ngay sau khi bấm nút “Bắt đầu”.

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn