Trần Hữu Anh

Nội dung

“Với Active Learning, em đã đạt được mục tiêu của mình vì được linh động lịch học, cá nhân hóa giáo trình, được Sylvan Learning bảo đảm điểm số đầu ra và đặc biệt, được tham gia thường xuyên các lớp luyện kỹ năng giúp phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng.”Trần Hữu Anh là học viên của Sylvan Learning Hải Phòng, tân sinh viên khoa kinh tế – Đại học Hàng hải Việt Nam đã xuất sắc đạt điểm số IELTS 8.0 ( Listening: 8.5 , Reading: 7.5, Writing: 6.5, Speaking: 8.5) ngày 20/07/2016.

Hữu Anh chia sẻ : “Với Active Learning, em đã đạt được mục tiêu của mình vì được linh động lịch học, cá nhân hóa giáo trình, được Sylvan Learning bảo đảm điểm số đầu ra và đặc biệt, được tham gia thường xuyên các lớp luyện kỹ năng giúp phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng.”

Sylvan Learning HẢI PHÒNG-Hữu Anh

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn