Trần Thị Thanh Thảo

Sylvan Learning-Tan-Phu-Tran-Thi-Thanh-Thao-IELTS-6

Nội dung

Trần Thị Thanh Thảo – Sylvan Learning Tân Phú. Sau khi hoàn thành khóa đảm bảo đầu ra IELTS 4.5 đã đạt được điểm số 6.0

 

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn