Trương Công Nam

Nội dung

Bạn Trương Công Nam- Sylvan Learning Huế – TOEIC Advanced 1 (16/6/2016) – 16/8/2016) – đảm bảo 650 điểm .
Đi thi ngày 21.09.2016 và đã đạt 765/990 .Bạn Trương Công Nam, học viên của Sylvan Learning Huế khóa TOEIC Advanced 1 (16/6/2016) – 16/8/2016) – đảm bảo 650 điểm . Bạn đi thi ngày 21.09.2016 và đã đạt 765/990.

Sylvan Learning HUẾ- TRƯƠNG CÔNG NAM

Điểm đặc biệt của khóa học

Kết quả đạt được

• Được tiếp cận các kỹ năng mềm làm việc đội nhóm, tư duy logic, sáng tạo, thuyết trình tự tin, phán đoán & giải quyết tình huống…
• Hình thành thói quen thích đọc sách
• Có nền tảng vững để rèn luyện và phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động hàng ngày
• Tự tin chinh phục điểm cao khi tham gia thi chứng chỉ Cambridge

Điểm đặc biệt của khóa học

Kết quả đạt được

• Nhận biết được chữ cái và số đếm, làm quen với ngữ âm tiếng Anh
• Biết cách thức giao tiếp với người xung quanh
• Nhận diện, gọi tên và diễn giải được về thế giới xung quanh
• Biết phân biệt các ngày lễ hội và những đặc trưng văn hóa
• Hoàn thiện các kỹ năng mềm và kỹ năng xã hội

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn