Trương Công Nam

Nội dung

Bạn Trương Công Nam- Sylvan Learning Huế – TOEIC Advanced 1 (16/6/2016) – 16/8/2016) – đảm bảo 650 điểm .
Đi thi ngày 21.09.2016 và đã đạt 765/990 .Bạn Trương Công Nam, học viên của Sylvan Learning Huế khóa TOEIC Advanced 1 (16/6/2016) – 16/8/2016) – đảm bảo 650 điểm . Bạn đi thi ngày 21.09.2016 và đã đạt 765/990.

Sylvan Learning HUẾ- TRƯƠNG CÔNG NAM

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn