Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Trường học: Các cấp học

các cấp học

Nội dung

Trong trường học, các cấp học được chia theo nhiều các cấp bậc, mức độ theo trình độ và độ tuổi của người học. Trong bài viết này, hãy cùng Sylvan Learning Việt Nam theo dõi các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Trường học về các cấp học phổ biến nhé!

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Trường học: Các cấp học

Nursery school /ˈnɜː.sər.i ˌskuːl/: trường mầm non

By the time he is two or three years old, they worry about getting him into the right nursery school or kindergarten as a first step on the long journey to a university degree.

Đến lúc đứa trẻ được hai hay ba tuổi, họ lo nghĩ về việc cho con vào trường mầm non hoặc trường mẫu giáo nào dạy giỏi để bắt đầu cuộc hành trình dài dẫn đến bằng cấp đại học.

các cấp học

Kindergarten /ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/: trường mẫu giáo

I have my entire New York City Board of Education transcript from kindergarten through college.

Bảng điểm của tôi vẫn lưu ở Hội đồng giáo dục New York từ khi học mẫu giáo đến tận khi học đại học.

Primary school /ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/: trường tiểu học

He graduated from primary school in 1998, but financial constraints prevented him from joining a secondary school.

Cậu tốt nghiệp từ trường tiểu học trong năm 1998, nhưng khó khăn tài chính ngăn cản cậu học tiếp trung học.

các cấp học

Secondary school /ˈsek.ən.dri ˌskuːl/: trường trung học cơ sở

A group of researchers sought to find out by surveying students in 115 middle and secondary schools.

Một nhóm nhà nghiên cứu cố tìm hiểu qua cuộc thăm dò ý kiến của 115 học sinh tại các trường trung học.

High school /ˈhaɪ ˌskuːl/: trường trung học phổ thông

When he was 15, Salk entered Townsend Harris High School, a public school for intellectually gifted students.

Khi lên tuổi 15, Salk vào học tại trường trung học phổ thông Townsend Harris, là trường công dành cho các học sinh năng khiếu.

các cấp học

Academy /əˈkæd.ə.mi/: học viện

Arellano began playing with LA Galaxy II during their 2016 season after a stint with their academy.

Arellano bắt đầu thi đấu cùng với LA Galaxy II trong mùa giải 2016 sau khoảng thời gian ở học viện.

College /ˈkɒl.ɪdʒ/: cao đẳng

But I almost didn’t go to college until an aunt offered financial help.

Nhưng tôi suýt nữa đã không được vào trường cao đẳng. cho đến khi nhận được hỗ trợ tài chính từ cô tôi.

University/ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/: đại học

Rapelang graduated with honours from the University of Cape Town in 2005 with a bachelor’s degree in Business Science with a specialty in Computer Science.

Rapelang tốt nghiệp danh dự của Đại học Cape Town năm 2005 với bằng cử nhân Khoa học Kinh doanh với chuyên ngành Khoa học Máy tính.

các cấp học

International school /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˌskuːl /: trường quốc tế

International schools have also been established within the city to cater to the growing expatriate population.

Các trường quốc tế cũng đã được thành lập trong thành phố để phục vụ cho dân số nước ngoài đang phát triển.

Private school /ˈpraɪ.vət skuːl /: trường tư

Falkenhausen first attended a private school in Berlin and then, from May 1856, was a Cadet in Potsdam.

Falkenhausen ban đầu vào học một trường tư ở Berlin, sau đó từ tháng 5 năm 1856, ông trở thành một thiếu sinh quân tại Potsdam.

các cấp học

Public school /ˈpʌb.lɪk skuːl /: trường công

The public school system is undergoing a revamp due to a project in conjunction with the World Bank.

Hệ thống trường công đang được cải tạo theo một dự án liên kết với Ngân hàng Thế giới.

Trên đây là một số từ vựng tiếng Anh về các cấp học phổ biến trong trường học. Hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng hình dung cũng như phân biệt các cấp học mình đang theo học thật tốt nhé!

Học thử 2 buổi miễn phí
Tiếng Anh

  Điểm đặc biệt của khóa học

  Kết quả đạt được

  • Được tiếp cận các kỹ năng mềm làm việc đội nhóm, tư duy logic, sáng tạo, thuyết trình tự tin, phán đoán & giải quyết tình huống…
  • Hình thành thói quen thích đọc sách
  • Có nền tảng vững để rèn luyện và phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động hàng ngày
  • Tự tin chinh phục điểm cao khi tham gia thi chứng chỉ Cambridge

  Điểm đặc biệt của khóa học

  Kết quả đạt được

  • Nhận biết được chữ cái và số đếm, làm quen với ngữ âm tiếng Anh
  • Biết cách thức giao tiếp với người xung quanh
  • Nhận diện, gọi tên và diễn giải được về thế giới xung quanh
  • Biết phân biệt các ngày lễ hội và những đặc trưng văn hóa
  • Hoàn thiện các kỹ năng mềm và kỹ năng xã hội

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn