Nhân viên bảo vệ (toàn thời gian)

   BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC JOB DESCRIPTION FORM   Chức danh: Position Title Nhân viên bảo vệ (toàn thời gian) Phòng ban: Department CDFM Người nắm giữ vị trí công việc: Position Holder Báo cáo cho: Reports to   CDFM Manager   Nhiệm vụ/ Trách nhiệm chính Main Responsibilities/ Key Accountabilities       […]

JD – CTM – GV Toán Parttime

JOB DESCRIPTION Job Title: Giáo viên Toán Department: Học thuật Job Level: Nhân viên Report to: Chuyên viên học thuật Job Type: Bán thời gian Location: Trung tâm Job description     1.       Mô tả công việc –        Hướng dẫn học sinh phát triển năng lực, khả năng tư duy Toán. –        Khơi gợi niềm […]

IT Helpdesk Officer

   JOB DESCRIPTION FORM     IT Helpdesk officer   Phòng ban: Department IT department Báo cáo cho: Reports to   IT Manager Phạm vi công việc/ Tóm tắt vị trí công việc /Mục đích công việc Job Scope / Position Summary/ Job Purpose In this role, you will provide maintenance of the computer desktop […]

Customer Care Officer

                          JOB DESCRIPTION Job Title: Customer Care Officer Department: Sales Center based Job Level: Staff Report to: Center Manager Job Type: Full-time Location: Center Responsibilities ·         Ensuring customer services at the centre ·         Coordinating teaching activities and admin tasks at the centre ·         Monitoring re-enrolment process and KPI ·         Reporting according to […]

English Teacher

  JOB DESCRIPTION Job Title: English Teacher Department: Academic Center based Job Level: Staff Report to: Center Academic Head Job Type: Part time Location: Center Job Scope / Position Summary/ Job Purpose The main responsibility of a teacher is to help your students understand English, speak it and be able to write and read it. Your […]

Teaching Assistant

Position: Teaching Assistant Job type:  part-time Reports To:  Academic Head & Center Manager Work Place: Ho Chi Minh City   Responsibilities Managing students and keeping  the class  silent  while the  teacher is explaining the  lesson;  making sure that  all the students are paying attention   Helping students while they  are doing  exercises   Interpreting into […]

Program Consultant Officer

                            JOB DESCRIPTION Job Title: Program Consultant Officer Department: Sales center based Job Level: Staff Report to: Program Consultant Head Job Type: Full time Location: Head Office Job Scope / Position Summary/ Job Purpose   Give counselling to customers then convince them enroll.   Main Responsibilities/ Key Accountabilities Responsibilities ·         Give counselling […]

JD – CTM – GV Toán Full time

                            JOB DESCRIPTION Job Title: Giáo viên Toán Department: Học thuật Job Level: Nhân viên Report to: Chuyên viên học thuật Job Type: Toàn thời gian Location: Head Office Responsibilities ·         Giảng dạy các lớp Toán Tư Duy Sylvan tại trung tâm. ·         Tham gia xây dựng chương trình Toán Tư Duy Sylvan. […]