Program Consultant Officer

                            JOB DESCRIPTION Job Title: Program Consultant Officer Department: Sales center based Job Level: Staff Report to: Program Consultant Head Job Type: Full time Location: Head Office Job Scope / Position Summary/ Job Purpose   Give counselling to customers then convince them enroll.   Main Responsibilities/ Key Accountabilities Responsibilities ·         Give counselling […]

Center Academic Head

                               JOB DESCRIPTION   Name:   Title: Center Academic Head Department: Academic Level: Management Report to: Academic Manager – HO Type: Full-time Location: Centers RESPONSIBILITIES   1.      Teacher observation and evaluation 2.      Teacher and professional staff training 3.      Teaching and learning quality assurance and assessment 4.      Teaching and academic activities 5.      Recruiting, training and […]

Marketing Event Executive

                        JOB DESCRIPTION Job Title: Marketing Event Executive Department: Marketing Job Level: Staff Report to: Marketing Manager Job Type: Full time Location: HO Main Responsibilities/ Key Accountabilities 1.      To explore, develop and execute marketing strategies/plans for the Company’s operations and expansion 2.      To involve in branding exercise of the Company 3.      To liaise […]

NHÂN VIÊN TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

Call Center PT Nhiệm vụ chính Làm theo ca trực, kể cả ngày nghỉ, lễ tết, đảm bảo hoạt động theo quy định Thực hiện cuộc gọi tuyển sinh mới qua các chương trình tiếp thị, chăm sóc khách hàng, giới thiệu   chương trình học, quảng bá uy tín, hình ảnh của trung tâm […]

NHÂN VIÊN TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

Program Consultant Phạm vi công việc Tư vấn chương trình và thuyết phục khách hàng đăng ký học Trách nhiệm chính Tư vấn cho khách hàng (Walk-in, Phone in, Referral, Chat trực tuyến, Database Telesales, vv…)  Ghi lại thông tin của khách hàng vào máy tính, phần mềm.  Mời khách hàng đến Trung tâm.  Đưa […]

NHÂN VIÊN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

PR – Executive Main Responsibilities/ Key Accountabilities Writing clear, compelling copy for various mediums, Assisting in website content management, Online PR channels such as Facebook management, the development of articles and press releases etc., Interpret copywriting briefs to understand project requirements Collaborate with designers, PR and other professionals on large- and small-scale marketing projects (e.g. […]

TRƯỞNG BỘ PHẬN HỌC THUẬT TRUNG TÂM

Center Academic Head RESPONSIBILITIES Teacher observation and evaluation Teacher and professional staff training Teaching and learning quality assurance and assessment Teaching and academic activities Recruiting, training and evaluating TA Reporting according to AMA’s regulations JOB DESCRIPTION  Teacher observation and evaluation Observing and evaluating teachers’ performance in accordance with the “Regulations on Teacher Observation” Reporting observation […]