Nhân viên bảo vệ (toàn thời gian)

   BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC JOB DESCRIPTION FORM   Chức danh: Position Title Nhân viên bảo vệ (toàn thời gian) Phòng ban: Department CDFM Người nắm giữ vị trí công việc: Position Holder Báo cáo cho: Reports to   CDFM Manager   Nhiệm vụ/ Trách nhiệm chính Main Responsibilities/ Key Accountabilities       […]

IT Helpdesk Officer

   JOB DESCRIPTION FORM     IT Helpdesk officer   Phòng ban: Department IT department Báo cáo cho: Reports to   IT Manager Phạm vi công việc/ Tóm tắt vị trí công việc /Mục đích công việc Job Scope / Position Summary/ Job Purpose In this role, you will provide maintenance of the computer desktop […]

Customer Care Officer

                          JOB DESCRIPTION Job Title: Customer Care Officer Department: Sales Center based Job Level: Staff Report to: Center Manager Job Type: Full-time Location: Center Responsibilities ·         Ensuring customer services at the centre ·         Coordinating teaching activities and admin tasks at the centre ·         Monitoring re-enrolment process and KPI ·         Reporting according to […]

Program Consultant Officer

                            JOB DESCRIPTION Job Title: Program Consultant Officer Department: Sales center based Job Level: Staff Report to: Program Consultant Head Job Type: Full time Location: Head Office Job Scope / Position Summary/ Job Purpose   Give counselling to customers then convince them enroll.   Main Responsibilities/ Key Accountabilities Responsibilities ·         Give counselling […]