Võ Lê Tú Anh

Nội dung

I have just take TOEIC Test in 6th Sep 2016. My result was 770 while Sylvan Learning guaranteed that I would got TOEIC 550. So I am very happy that I reached the higher score than I expected.

Học viên Võ Lê Tú Anh là học viên của Sylvan Learning Tân Phú, tham gia khóa TOECI cam kết 550 điểm. Bạn đã đạt kết quả 770 TOEIC vào ngày 6/9/2016 vừa qua sau khóa học English for TOEIC 6 tháng.

“Dear Sylvan Learning Tan Phu,

My name is Vo Le Tu Anh. I enrolled in TOEIC Course at Sylvan Learning Tan Phu for 6 months. I have just taken the TOEIC Test on 6th Sep 2016. My result was 770 while Sylvan Learning guaranteed that I would get a TOEIC score of 550. So, I am very happy that I reached the higher score than I had expected.

I would like to express my gratitude to AL Exam Department, all staff there. They are all enthusiastic, helpful, kind, patient and funny. Thank to their help that I could get such high result like this. I hope that Sylvan Learning Tan Phu would develop more and more and get more success in the future. Thank you very much.”

Vo Le Tu Anh

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn