Võ Lê Tú Anh

I have just take TOEIC Test in 6th Sep 2016. My result was 770 while Sylvan Learning guaranteed that I would got TOEIC 550. So I am very happy that I reached the higher score than I expected.

Học viên Võ Lê Tú Anh là học viên của Sylvan Learning Tân Phú, tham gia khóa TOECI cam kết 550 điểm. Bạn đã đạt kết quả 770 TOEIC vào ngày 6/9/2016 vừa qua sau khóa học English for TOEIC 6 tháng.

“Dear Sylvan Learning Tan Phu,

My name is Vo Le Tu Anh. I enrolled in TOEIC Course at Sylvan Learning Tan Phu for 6 months. I have just taken the TOEIC Test on 6th Sep 2016. My result was 770 while Sylvan Learning guaranteed that I would get a TOEIC score of 550. So, I am very happy that I reached the higher score than I had expected.

I would like to express my gratitude to AL Exam Department, all staff there. They are all enthusiastic, helpful, kind, patient and funny. Thank to their help that I could get such high result like this. I hope that Sylvan Learning Tan Phu would develop more and more and get more success in the future. Thank you very much.”

Vo Le Tu Anh

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn