Võ Phương Tú

Nội dung

I received my IELTS score today and I was absolutely stunned with the result of 8.0.
It is the happiest moment of my academic life, and I would like to thank you for that.
I have spent the last 6 months studying at Sylvan Learning language center. It was a fun time.

Võ Phương Tú là học viên của Sylvan Learning Phan Đăng Lưu; thi IELTS ngày 25.04.2015

Dear Sir/ Madam

I received my IELTS score today and I was absolutely stunned with the result of 8.0.
It is the happiest moment of my academic life, and I would like to thank you for that.
I have spent the last 6 months studying at Sylvan Learning language center. It was a fun time. The staff were friendly and the teachers’ help was tremendous. Without your help, I couldn’t have achieved such an amazing result.

Once again, thank you for your help and support.

Điểm đặc biệt của khóa học

Kết quả đạt được

• Được tiếp cận các kỹ năng mềm làm việc đội nhóm, tư duy logic, sáng tạo, thuyết trình tự tin, phán đoán & giải quyết tình huống…
• Hình thành thói quen thích đọc sách
• Có nền tảng vững để rèn luyện và phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động hàng ngày
• Tự tin chinh phục điểm cao khi tham gia thi chứng chỉ Cambridge

Điểm đặc biệt của khóa học

Kết quả đạt được

• Nhận biết được chữ cái và số đếm, làm quen với ngữ âm tiếng Anh
• Biết cách thức giao tiếp với người xung quanh
• Nhận diện, gọi tên và diễn giải được về thế giới xung quanh
• Biết phân biệt các ngày lễ hội và những đặc trưng văn hóa
• Hoàn thiện các kỹ năng mềm và kỹ năng xã hội

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn