bài thi thử Amazing teen tại sylvan

Chào mừng học viên tham gia Placement Test Online tại Sylvan Learning

Cấp độ: Amazing Teen

Thời gian làm bài: 60 phút.

Bắt đầu tính giờ ngay sau khi bấm nút “Bắt đầu”.

Bài thi thử Amazing Teen có 3 phần chính, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn, điền vào chỗ trống và một bài writing. Các câu trắc nghiệm, học viên chỉ chọn một đáp án đúng nhất cho mỗi câu (bằng cách tích chọn vào ô đứng trước câu trả lời). Phần Writing, học viên trực tiếp nhập bài viết của mình vào ô trống phía dưới.

Điểm số mỗi phần được qui định trong bảng dưới đây:

No.ContentQuantitative questionsQualitative questions
Test FocusPoints
Part 1

Vocabulary & Grammar

(1pt / each)

6060 MC with graphic N/A
Part 2

Reading

(2pt / each)

2010 MC no graphicN/A
Part 3Writing20N/A100-120-word writing
Total10070 

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn