bài thi thử Communicative English tại sylvan

Chào mừng học viên tham gia Placement Test Online tại Sylvan Learning

Cấp độ: Communicative English

Bài thi thử Communicative English có 3 phần chính, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn.

Học viên sẽ được nghe một đoạn ghi âm xuyên suốt các session. Trong đoạn ghi âm sẽ bao gồm các hướng dẫn, ví dụ cách làm cho từng session. Học viên chỉ chọn một đáp án đúng nhất cho mỗi câu (bằng cách tích chọn vào ô đứng trước câu trả lời) trong khi nghe.

KHÔNG đợi kết thúc đoạn ghi âm.

Điểm số mỗi phần được qui định trong bảng dưới đây:

No.ContentQuantitative questionsQualitative questions
Test FocusPoints
Part 1

Listening

(1pt / each)

1515 MC with graphic N/A
Part 2

Listening

(1pt / each)

2020 MC no graphicN/A
Part 3

Listening

(1pt / each)

1515 MC no graphicN/A
Total5050 

Thời gian làm bài: 30 phút.

Tính giờ ngay sau khi bấm nút “Bắt đầu”.

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn